INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
ímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů subjektu Ladislav Plíšek, IČ: 64813975, DIČ: CZ7309213197, Kněžnice 4, 506 01 Jičín za účelem zpětného kontaktování žadatele a vyřízení jeho žádosti či dotazu z tohoto formuláře. S informacemi předanými tímto formulářem bude nakládáno v souladu s nařízením GDPR a Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na adrese www.pensionkneznice.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých dat lze učinit e-mailem na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.